Rečník: Marián Cabadaj

Nehemiáš #01

13. júna 2021
Sme to my - kresťania, kto je spoluzodpovední za Božie dielo. Modlime sa za konkrétne veci, ktoré potrebujeme/plánujeme v živote zmeniť/obnoviť.

#01 – Kritériá

13. septembra 2020
Ako sa pastiersky starať o Boží ľud podľa Ježišovho príkladu? Kázne su spracované na základe literatúry: "Starší Zboru (Jeramie Rinne)" http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/starsi-zboru/