Rečník: Marián Cabadaj

To podstatné

31. marca 2019
Čo nachádzame vo svete a nechceme nájsť v cirkvi? Čo nenachádzame vo svete a chceme nájsť v cirkvi?