Miloš Myjavec 4.11.2018

Riešením problému hriechu a posvätenia je "život v Ňom". Prirodzený človek toto vníma iba ako výkon a neatraktívny spôsob života. Duchovný človek naopak takto nachádza plnosť existencie.
Ako to je s kresťanstvom - človek, ktorý odovzdal svoj život Kristovi, hreší ešte alebo nie? Ak je niekto novým stvorením... a Ježiš je Pánom jeho/jej života... je možné nehrešiť?…
Ako si predstavuješ Boha? Lebo Boh si predstavuje, že budeš ako On.

Ide o život(?)

30. septembra 2018
Ak nejde o život, tak ide o ..."nič"... Fráza, ktorú je bežné počuť ako utešenie, keď nám niečo nevychádza. Na druhej strane sa všetci správame tak, že o život ide.…

Ako máme žiť!?

23. septembra 2018
Pavlova báseň v Fil 2 hovorí úžasné veci o Ježišovi a o tom, čo jeho život, smrť a vzkriesenie znamenajú. Čo to však robí s naším životom dnes? Ako má…

Vždy viac

16. septembra 2018
Milosť nie je naivita ani slabosť, Milosť sa dokáže vystaviť riziku opätovného zranenia. Milosť urobí viac než sa požaduje, kvôli dobru toho druhého.

Neodchýľ sa!

9. septembra 2018
Môže sa človek odvrátiť k inému evanjeliu, ktoré neexistuje? Pavol smeruje k podstate evanjelia a toho, čo Boh ponúka človekovi: milosť a pravda. Práve tu vidí apoštol riešenie komplexu problémov,…
1 2 3 4 5 6