Ako sa môžem rozprávať s Bohom, keď prežívam obavy, strach a úzkosť?

#03 – Vyučovanie

27. septembra 2020
Ako sa pastiersky starať o Boží ľud podľa Ježišovho príkladu?

#02 – Vedenie

20. septembra 2020
Ako sa pastiersky starať o Boží ľud podľa Ježišovho príkladu?

#01 – Kritériá

13. septembra 2020
Ako sa pastiersky starať o Boží ľud podľa Ježišovho príkladu? Kázne su spracované na základe literatúry: "Starší Zboru (Jeramie Rinne)" http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/starsi-zboru/

Oslava

23. februára 2020

Duchovné disciplíny nám pomáhajú žiť život, ktorý skutočne chceme žiť. Život, ktorý nás Ježiš pozýva žiť. Ako do týchto disciplín zapadajú "podriadenosť" a "služba". Ako môžeme ich pridať do nášho…
Výsledkom štúdia je poznanie a ovocím poznania je etika. Pravda pre spásu je jednoduchá, ale pravda pre život je oveľa zložitejšia. Ako vyzerá reálne poznanie kresťanov a rozhodujeme sa skutočne…
1 2 3 10 11 12