Oslava

23. februára 2020

Duchovné disciplíny nám pomáhajú žiť život, ktorý skutočne chceme žiť. Život, ktorý nás Ježiš pozýva žiť. Ako do týchto disciplín zapadajú "podriadenosť" a "služba". Ako môžeme ich pridať do nášho…
Výsledkom štúdia je poznanie a ovocím poznania je etika. Pravda pre spásu je jednoduchá, ale pravda pre život je oveľa zložitejšia. Ako vyzerá reálne poznanie kresťanov a rozhodujeme sa skutočne…
Aký zmysel má naša modlitba? Je snáď Pán Boh ochotný kvôli nej zmeniť svoje plány?
Ak sa nevieme o naše vzťahy starať, môžeme o ne prísť. Ako nám v starostlivosti o ne môže pomôcť priznanie si viny, ospravedlnenie a odpustenie?

Miloš Myjavec – 12.01.2020

12. januára 2020

Marián Cabadaj – 29.12.2019

29. decembra 2019

1 2 3 10 11 12