Tak ako sa človek narodí do rodiny, ktorá ho formuje a kde dospieva, tak sa i duchovne „narodí“ do duchovnej rodiny, ktorou je zbor. Chceme byť zborom, ktorý je dobrým duchovným prostredím pre každého. Ak máte záujem o Božie veci, hľadáte cestu, pravdu a život, chcete prežívať tajomstvo Kristovej cirkvi medzi nami a spolu s nami, sme tu pre vás.

Spoločenstvo cirkvi je vždy zamerané dvoma smermi. Smerom k nebu na spoznávanie Trojjediného Boha, rozvíjanie vzťahu s Ním a Jeho oslavovanie. Druhý smer vedie k človeku, je cestou spoznávania seba, vedie k hľadaniu riešenia vážnych otázok života a kríz vo svetle zjavenia Písma, ale aj celkový individuálny rozvoj osobnosti.

Obidve dimenzie spolu úzko súvisia a vzájomne sa prelínajú. Preto máme širšie spektrum stretnutí, ktoré sa snažia každému prichádzajúcemu človeku vytvárať optimálnu možnosť naplniť svoje duchovné potreby a zároveň ponúkajú priestor, kde sa môže proaktívne zapájať do práce a služby, veď aj tu platia slová Pána Ježisa: ,,Blahoslavenejšie je dávať ako brať.“

Pomáhame všetkým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Snažíme sa o to ako jednotlivci, rodiny, ale aj spoločne. Príležitostnými zbierkami pomáhame trpiacim v sociálnych domovoch na Slovensku, trpiacim v iných krajinách a podporujeme rôzne misie.

Vzhľadom na to, že naše priestory na Halašovej ulici sú príliš malé, rozhodli sme sa nedeľné bohoslužby dočasne presunúť do priestorov koncertnej sály ZUŠ L. Arvaya. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám s Božou pomocou podarí akútny stav vyriešiť a zabezpečiť vhodné bohoslužobné priestory pre naše spoločenstvo.

Všetky činnosti zboru sú organizované vo vlastnej réžii a financované z dobrovoľných darov jej členov a priateľov. K základným dokumentom pre porozumenie inštitúcie nášho zboru patrí Ústava Cirkvi bratskej a Vnútrocirkevný poriadok CB.