Rečník: Marián Cabadaj

Osoba

20. mája 2018
Dnes stále pretrváva zmätok ohľadom role Ducha Svätého v dnešnom svete a mnohokrát je zabudnutá a nepochopená súčasť Božej Trojice. Kto alebo čo je to ten Duch Svätý?

Deň Otcov

17. júna 2018
Otcom môže byť skoro každý, no Otcovstvo je náročná výzva.