NAJNOVŠIE KÁZNE

Kraľovia Edenu

22. septembra 2019

Menej je viac ako nič

15. septembra 2019
Boh má od človeka určité očakávania a podobne človek ich má sám od seba. Aj v priestore pod latkou týchto očakávaní je množstvo priestoru na prejavenie viery, ktorú Boh akceptuje.…

Marián Cabadaj – 08.09.2019

8. septembra 2019

Naše vedenie

Marián Cabadaj (1988)

Správca zboru

Marián Cabadaj (1988)

Absolvoval teologické vzdelanie na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V lete 2016 sa stal správcom cirkevného zboru Cirkvi bratskej v Žiline. Rád vyučuje, usiluje o progresívny rast cirkvi a hľadá inovatívne prístupy k dielu evanjelia.

Tibor Máhrik (1961)

Kazateľ pre pastoráciu

Tibor Máhrik (1961)

Študoval doma i v zahraničí, odborne sa profiloval v oblastiach techniky, filozofie a teológie. Špecializuje sa na problematiku rodiny (komunikácia, výchova detí, problematiká kríz) a rozvoja osobnosti (kritické myslenie, tvorivosť, adaptabilita).

Ján Máhrik (1985)

Kazateľ pre zakladanie zborov

Ján Máhrik (1985)

Popri štúdiu počítačového inžinierstva na Žilinskej univerzite absolvoval biblickú školu na Moore Theological College, Sidney (Australia). Ján je poverený zakladaním a vedením novej cirkevnej komunity Za kostolom.

NEDEĽNÉ STRETNUTIE

RADI VÁS TÚTO NEDEĽU UVIDÍME MEDZI NAMI

NEDEĽA 9:30 | ZUŠ L. Árvaya v Žiline