Sermons

Ako máme žiť!? – Jose Calvo

Pavlova báseň v Fil 2 hovorí úžasné veci o Ježišovi a o tom, čo jeho život, smrť a vzkriesenie znamenajú. Čo to však robí s naším životom dnes? Ako má vyzerať život kresťana v 21. storočí vo svetle života Ježiša Krista v 1. storočí?

Sermons

Vždy viac – Ján Kramár

Milosť nie je naivita ani slabosť, Milosť sa dokáže vystaviť riziku opätovného zranenia. Milosť urobí viac než sa požaduje, kvôli dobru toho druhého.

Sermons

Ale on kričal ešte hlasnejšie… – Jose Calvo

Tento príbeh je na prvý pohľad veľmi jednoduchý: slepec potrebuje pomoc, Ježiš ho vylieči a ľud oslavuje. Čo sa môžeme učiť od každý jeden z nich - od Bartimeja, od Ježiša a od učeníkov? Ako ich príbeh môže zmeniť náš príbeh?

Sermons

Napĺňajme sa Božími vecami, tu a teraz – Stano Kollár

Prázdnota je pre náš život nebezpečná. Je nevyhnutné napĺňať sa Božími vecami, ináč sa vrátia zlé veci, z ktorých nás Boh oslobodil. Ježiš Kristus nechce, aby sme riešili našu minulosť, ktorá sa nedá zmeniť. Vo vzťahu k Nemu sa máme sa zamerať na prítomnosť, riešiť veci medzi nami a Bohom tu a teraz s perspektívou večnej budúcnosti.

Luk 11:24-28

Sermons

Ako sa to (ne)dá – Tibor Máhrik

Presadiť niečo nové, podporiť iniciatívnych... sa dnes u nás nenosí. Je to škoda. Boh je prajný a chce, aby sme v svojom charaktere rozvíjali umenie povzbudzovať. Dnešný text nám predstavi skvelého učiteľa tejto disciplíny - Barnabáša...

Sermons

Verejný (ne)priateľ – Jose Calvo

Niekedy rozmýšľame, že akákoľvek je veľká Božia láska, sú veci v našom živote, ktoré sa nedajú odpustiť. "Keby si vedel, čo som ja v živote spravil..." Pavol však na túto otázku dáva veľmi zaujímavú odpoveď - nielen poetická a krásna, ale veľmi osobná. Ako budeme na Božie volanie odpovedať my?

Rimanom 5:1-11
Skutky 9:1-7

Úzka cesta – Ján Kramár
Sermons

Úzka cesta – Ján Kramár

Dôležitosť varovania v živote kresťana. Paradox a celistvosť ako nevyhnutná súčasť života viery. Nasledovanie Ježiša ako obmedzenie, ktoré prináša život. Vekom sa stáva zreteľnejšie po akej ceste kráčame.

Svoje oči dvíham k vrchom – Jose Calvo
Sermons

Svoje oči dvíham k vrchom – Jose Calvo

Každý niekde hľadáme pomoc, keď život nejde podľa našich plánov... Ku komu sa môžeme my pozerať, kto je našou nádejou? Žalm 121 nám bude sprievodcom v hľadaní nádeje pre naše životy.

  • 1
  • 2