Sermons

Chváľte Hospodina! – Tibor Máhrik

Oslavovať Boha je základom kresťanskej spirituality, nie jej špecifickou črtou. Žalm adresuje štyri rôzne skupiny ľudí: bezdomovci, tvrdohlavci, svojvolnici a upracovanci. Človek sa nachádza tak trošku v každej z nich...

Radosť uprostred ťažkostí – Tibor Máhrik
Sermons

Radosť uprostred ťažkostí – Tibor Máhrik

Je možné uprostred vážnych problémov v živote stáť nad vecou, neignorovať realitu a pritom prežívať radosť? Strhujúci príbeh kráľa Dávida nám ponúka silnú inšpiráciu...