Menej je viac ako nič

15. septembra 2019

Menej je viac ako nič

Rečník:
Passage: Lukáš 19:12-13, 19:15, 19:20-23

Boh má od človeka určité očakávania a podobne človek ich má sám od seba. Aj v priestore pod latkou týchto očakávaní je množstvo priestoru na prejavenie viery, ktorú Boh akceptuje. Je dobré, aby sa aj človek naučil akceptovať menšiu vieru, ak nedokáže naplniť vlastné očakávania.

Pozn.: Medzi 0:15-0:38 nefunguje zvuk, vypadol mikrofón.

Leave a Reply

Your email address will not be published.