Zápas o vieru

Zápas o vieru
2. júna 2019

Zápas o vieru

Rečník:
Series:
Passage: 2 Petrov list 3:1-7

Pochybnosť o pravdivosti zasľúbení je často živená ich ľudskou interpretáciou, ako aj prirodzenou túžbou po hriechu. Kázeň sa snaží o definíciu problému, hľadanie jeho príčin, aj o návrh riešenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.