Ambícia pre cirkev

Ambícia pre cirkev
25. marca 2018

Ambícia pre cirkev

Rečník:
Passage: Habakuk 2:14, Marek 16:15, Efežanom 3:10, Efežanom 4:12, Skutky 4:29

"Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou." – Sk 4:29

Aké ambície by cirkev mala mať? (Kázeň pri píležitosti pracovného stretnutia členov CB Žilina.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.