Ale on kričal ešte hlasnejšie…

26. augusta 2018

Ale on kričal ešte hlasnejšie…

Rečník:
Passage: Lukáš 18:35-43

Tento príbeh je na prvý pohľad veľmi jednoduchý: slepec potrebuje pomoc, Ježiš ho vylieči a ľud oslavuje. Čo sa môžeme učiť od každý jeden z nich - od Bartimeja, od Ježiša a od učeníkov? Ako ich príbeh môže zmeniť náš príbeh?

Leave a Reply

Your email address will not be published.