Series: Odhalenie úspechu

Základ istoty

24. februára 2019
Pochybnosti kresťanov sa väčšinou týkajú základných oblastí života viery, "je skutočne Boh?, som naozaj spasený?" Zdrojom problémov sú často pochybnosti o sebe. Ich ovocím je strach z konečného súdu. Ako…