Series: Mesto Eden

Králi a kráľovné

22. septembra 2019
Väčšinou uvažujeme o práci ako prostriedok pre život: pracujeme preto, aby sme žili. Čo na to hovorí Biblia? Je to správny pohľad na prácu? Neboli sme stvorení pre niečo viac?