Rečník: Tibor Máhrik

Pastierska lekcia

24. decembra 2017
Skupina pastierov patrí na scénu prvých Vianoc. Ich príbeh je úžasný a má čo povedať aj dnešnému človekovi v 21. storočí. Dôvodom je otvorené nebo, z ktorého zaznelo posolstvo anjelov.…

Mágovia

31. decembra 2017
Mudrci z východu - to nie sú Židia, nie je to ani chudobná pastierska spodina... Aj mágovia, mienkotvorná elita národa, môže spoznať vteleného Boha. Nesmie sa však spojiť s tými,…

Ako sa to (ne)dá

5. augusta 2018
Presadiť niečo nové, podporiť iniciatívnych... sa dnes u nás nenosí. Je to škoda. Boh je prajný a chce, aby sme v svojom charaktere rozvíjali umenie povzbudzovať. Dnešný text nám predstavi…