Rečník: Marián Cabadaj

Niektoré dni sa nezobúdzame, aby sme slúžili, ale aby sme prežili. Je to zaneprázdnenosť, ktorá zabíja oveľa viac kresťanov ako náboje.

Som na to sám?

1. októbra 2017
Toľko sľubov o nových východiskách, ktoré zmenia náš život, len sa musíme viac snažiť. Čo ak to sami nezvládneme?

Muži

12. novembra 2017
Naozaj ide Bohu iba o to, aby bola Zem zaplnená ľuďmi, alebo mu aj záleží na tom AKÝMI(?). Akú rolu majú v tomto pláne muži?

Ženy

19. novembra 2017
Naozaj ide Bohu iba o to, aby bola Zem zaplnená ľuďmi, alebo mu aj záleží na tom AKÝMI(?). Akú rolu majú v tomto pláne ženy?