Rečník: Marián Cabadaj

Muži

12. novembra 2017
Naozaj ide Bohu iba o to, aby bola Zem zaplnená ľuďmi, alebo mu aj záleží na tom AKÝMI(?). Akú rolu majú v tomto pláne muži?

Ženy

19. novembra 2017
Naozaj ide Bohu iba o to, aby bola Zem zaplnená ľuďmi, alebo mu aj záleží na tom AKÝMI(?). Akú rolu majú v tomto pláne ženy?

Osoba

20. mája 2018
Dnes stále pretrváva zmätok ohľadom role Ducha Svätého v dnešnom svete a mnohokrát je zabudnutá a nepochopená súčasť Božej Trojice. Kto alebo čo je to ten Duch Svätý?