Rečník: Marián Cabadaj

To podstatné

31. marca 2019
Čo nachádzame vo svete a nechceme nájsť v cirkvi? Čo nenachádzame vo svete a chceme nájsť v cirkvi?

Pokoj Vám!

24. marca 2019
Vo svete, ktorý je poznačený úzkosťou, konfliktom a smútkom, je viac než čokoľvek potrebný pokoj. Evanjelium podľa Jána hovorí, že trikrát potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych, oznámil svojim učeníkom:…