Rečník: Marián Cabadaj

Pokoj Vám!

24. marca 2019
Vo svete, ktorý je poznačený úzkosťou, konfliktom a smútkom, je viac než čokoľvek potrebný pokoj. Evanjelium podľa Jána hovorí, že trikrát potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych, oznámil svojim učeníkom:…
Niektoré dni sa nezobúdzame, aby sme slúžili, ale aby sme prežili. Je to zaneprázdnenosť, ktorá zabíja oveľa viac kresťanov ako náboje.

Som na to sám?

1. októbra 2017
Toľko sľubov o nových východiskách, ktoré zmenia náš život, len sa musíme viac snažiť. Čo ak to sami nezvládneme?