Rečník: Ján Kramár

Úzka cesta

15. júla 2018
Dôležitosť varovania v živote kresťana. Paradox a celistvosť ako nevyhnutná súčasť života viery. Nasledovanie Ježiša ako obmedzenie, ktoré prináša život. Vekom sa stáva zreteľnejšie po akej ceste kráčame.

Vždy viac

16. septembra 2018
Milosť nie je naivita ani slabosť, Milosť sa dokáže vystaviť riziku opätovného zranenia. Milosť urobí viac než sa požaduje, kvôli dobru toho druhého.