Rečník: Ján Kramár

Nehemiáš #02

20. júna 2021
Viera: Aktívna, Odvážna, Praktická, povzbudzujúca. Keď príde výsmech, musíme dôverovať Božiemu Slovu.

Menej je viac ako nič

15. septembra 2019
Boh má od človeka určité očakávania a podobne človek ich má sám od seba. Aj v priestore pod latkou týchto očakávaní je množstvo priestoru na prejavenie viery, ktorú Boh akceptuje.…

Radosť verzus zábava

18. augusta 2019
Radosť je základná emócia duchovného života. Zdroje radosti. Opak radosti smútok, ako legitímna emócia kresťana. Zábava, ako mylná snaha získať radosť. Opak zábavy nuda ako rakovina duše.

Štedrý Boh

11. augusta 2019
Boh nie je rovnostkár, celé stvorenie je charakterizované obrovskou diverzitou. V mnohých podobenstvách Boh s nami hovorí našim jazykom - jazykom peňazí, ale jeho zámerom nie je aby sme boli…
Pochybnosť o pravdivosti zasľúbení je často živená ich ľudskou interpretáciou, ako aj prirodzenou túžbou po hriechu. Kázeň sa snaží o definíciu problému, hľadanie jeho príčin, aj o návrh riešenia.