Rečník: Ján Kramár

Pochybnosť o pravdivosti zasľúbení je často živená ich ľudskou interpretáciou, ako aj prirodzenou túžbou po hriechu. Kázeň sa snaží o definíciu problému, hľadanie jeho príčin, aj o návrh riešenia.

Základ istoty

24. februára 2019
Pochybnosti kresťanov sa väčšinou týkajú základných oblastí života viery, "je skutočne Boh?, som naozaj spasený?" Zdrojom problémov sú často pochybnosti o sebe. Ich ovocím je strach z konečného súdu. Ako…

Úzka cesta

15. júla 2018
Dôležitosť varovania v živote kresťana. Paradox a celistvosť ako nevyhnutná súčasť života viery. Nasledovanie Ježiša ako obmedzenie, ktoré prináša život. Vekom sa stáva zreteľnejšie po akej ceste kráčame.

Vždy viac

16. septembra 2018
Milosť nie je naivita ani slabosť, Milosť sa dokáže vystaviť riziku opätovného zranenia. Milosť urobí viac než sa požaduje, kvôli dobru toho druhého.