Ján Máhrik (1985)

Kazateľ pre zakladanie zborov

Popri štúdiu počítačového inžinierstva na Žilinskej univerzite absolvoval biblickú školu na Moore Theological College, Sydney (Australia). Ján je poverený zakladaním a vedením novej cirkevnej komunity Za kostolom.

Profile details
Socials