THE LATEST SERMONS

Výsledkom štúdia je poznanie a ovocím poznania je etika. Pravda pre spásu je jednoduchá, ale pravda pre život je oveľa zložitejšia. Ako vyzerá reálne poznanie kresťanov a rozhodujeme sa skutočne…

Our leadership

José Calvo (1993)

Vicar

José Calvo (1993)

José studies theology at TCM (Austria). He wants us to better understand who Jesus is, who he's not, and how he is changing our lives today.

Marián Cabadaj (1988)

Leading pastor

Marián Cabadaj (1988)

Marián loves to teach, goes after progressive church growth and searches for inovative approaches to the works of gospel.

Ján Máhrik (1985)

Church planting ministry

Ján Máhrik (1985)

Ján is responsible for planting new gospel community Za kostolom.

SUNDAY MEETING

WE WOULD LOVE TO HAVE YOU WITH US NEXT SUNDAY

SUNDAY 9:30 | ZUŠ L. Árvaya in Žilina