THE LATEST SERMONS

Marián Cabadaj - 31.3.2019

Pokoj Vám!

24. March 2019
Vo svete, ktorý je poznačený úzkosťou, konfliktom a smútkom, je viac než čokoľvek potrebný pokoj. Evanjelium podľa Jána hovorí, že trikrát potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych, oznámil svojim učeníkom:…
Apoštol Ján dáva záverečné uistenia a zhŕňa podstatné myšlienky svojho listu.

Our leadership

Marián Cabadaj (1988)

Leading pastor

Marián Cabadaj (1988)

Marián loves to teach, goes after progressive church growth and searches for inovative approaches to the works of gospel.

Tibor Máhrik (1961)

Pastorate ministry

Tibor Máhrik (1961)

Tibor focuses on problematics of family (communication, crisis management, development of children) and development of personality (critical thinking, creativity and adaptability).

Ján Máhrik (1985)

Church planting ministry

Ján Máhrik (1985)

Ján is responsible for planting new gospel community Za kostolom.

SUNDAY MEETING

WE WOULD LOVE TO HAVE YOU WITH US NEXT SUNDAY

SUNDAY 9:30 | ZUŠ L. Árvaya in Žilina