THE LATEST SERMONS

Posledné miesto, kde by sme očakávali, že nájdeme Boha je v práci, ktorú nenávidíme.
Ak má naša práca vôbec nejaký zmysel, čo ním je? Platenie účtov? Sebarozvíjanie? Existuje horšia a lepšia práca? Aký má Biblia pohľad na význam ľudskej práce? Pozn.: Z dôvodu technickej…

Our leadership

Marián Cabadaj (1988)

Leading pastor

Marián Cabadaj (1988)

Marián loves to teach, goes after progressive church growth and searches for inovative approaches to the works of gospel.

Tibor Máhrik (1961)

Pastorate ministry

Tibor Máhrik (1961)

Tibor focuses on problematics of family (communication, crisis management, development of children) and development of personality (critical thinking, creativity and adaptability).

Ján Máhrik (1985)

Church planting ministry

Ján Máhrik (1985)

Ján is responsible for planting new gospel community Za kostolom.

SUNDAY MEETING

WE WOULD LOVE TO HAVE YOU WITH US NEXT SUNDAY

SUNDAY 9:30 | ZUŠ L. Árvaya in Žilina