Svedectvo
Sermons

Svedectvo

Biblia spomína, že Duch Svätý ľudí „usvedčuje“ a „vydáva svedectvo“. Je to dobré, alebo zlé? Týka sa nás to vôbec alebo „stačí o tom vedieť“? Jn 16,7-14

Stará Zmluva
Sermons

Stará Zmluva

Je Duch Svätý iný v Starej Zmluve ako v Novej Zmluve? Ako Ho zachytáva Biblia ako celok?