ned, dec 20, 2015
Pasáž: Isaiah 45:15
Trvanie: 19 min 34 sek
Úvaha - prečo sa Stvoriteľ skrýva pred svojím stvorenstvom.
ned, dec 13, 2015
Pasáž: Luke 16:19-31
Trvanie: 30 min 27 sek
Niekomu Boh v živote nadelil viac, niekomu menej. Biblický príbeh o boháčovi a Lazárovi nás vedie k uvažovaniu nad otázkou: Ako reagujeme na milosť a zdroje, ktorých sa nám v živote dostalo?
ned, dec 06, 2015
Trvanie: 26 min 8 sek
Každý z nás rozpráva nejaký príbeh. Ale čo ak nad nami Boh rozpráva iný príbeh? Čo ak Boh chce náš príbeh prerozprávať?
ned, nov 29, 2015
Trvanie: 39 min 11 sek
Apoštol Pavol píše nie celkom zdravému zboru dôležitú správu v Novej Zmluve. Celá 2. kniha Korintským je o obrane jeho pravosti ako apoštola Ježiša Krista, pretože zbor v Korinte si nemyslel, že má ten správny "imidž". Jeho obrana je založená na uznaní vlastných slabostí - Evanjelium je vždy "naopak kultúre”.
ned, nov 15, 2015
Pasáž: Acts 1:4-8
Trvanie: 25 min 38 sek
Začína to mocou Ducha Svätého, ktorý je zodpovedný za silu ku svedectvu o Ježišovi, silu ku efektívnemu kázaniu evanjelia a silu na činenie zázrakov na potvrdenie správy o Ježišovi Kristovi. Kde to pokračuje, to je aj na nás.
ned, nov 08, 2015
Trvanie: 42 min 53 sek
ned, nov 01, 2015
Trvanie: 29 min 1 sek
Smrť je vraj súčasť života... vraj v nej povoláva Boh človeka k sebe... Písmo hovorí iné: smrť nie je súčasťou života a Boh povoláva človeka k sebe ešte počas života. Predsa však "drahá je v očiach Boha smrť jeho svätých" - vari má Boh radosť zo smrti...? Smrťou nastáva koniec utrpenia, bolesti a odlúčenia...
ned, okt 25, 2015
Trvanie: 47 min 44 sek
Vedeli ste, že Titanic sa pravdepodobne mohol vyhnuť potopeniu, keby iným spôsobom zareagoval na informácie, ktoré mu poslal operátor? Pavol nás konfrontuje s vážnou skutočnosťou: ak nežijeme podľa toho, čo vieme, žijeme ako keby sme nič nevedeli. Naše IQ a znalosti z Biblie sú nam nič platné, ak sa to nepremietne do nášho života. Táto kázeň sa zaoberá troma otázkami: 1. Na čo nám je poznanie? 2. Kde ho hľadať? 3. Ako ho získať?