ned, feb 07, 2016
Pasáž: Haggai 2:1-10
Trvanie: 39 min 17 sek
Ćlovek potrebuje vidieť svoje miesto vo víre medzinárodných i domácich politických, ekonomických a spoločenských zmien vo svetle Božích plánov... Pán Boh ťa povzbudzuje a pozýva byť súčasťou Jeho diela. Nepodceňuj prítomnosť a nezveličuj minulosť...
ned, jan 31, 2016
Trvanie: 38 min 54 sek
Sedíme na káve a v tom zaznie siréna - kolísavý tón. Niektorí vieme, že sa niečo deje, ale nevieme presne čo to znamená. Iní vedia, že ide o poplach, no zostávajú sedieť spolu s nami. Nie je to len o porozumení informácií, ale najmä o správnej reakcií, ktorá určí charakter nášho života.
ned, jan 24, 2016
Pasáž: Haggai 1:3-11
Trvanie: 36 min 42 sek
Každý z nás má v živote víziu, ktorú napĺňa. V živote veriaceho človeka je tou víziou vízia, ktorú mu vkladá Boh. Veriť tak znamená viac, než len zaradiť si návštevu kostola ako jeden z nových "krúžkov", znamená to získať novú životnú víziu. Každá vízia však prináša výzvu - človek si ju musí zachovať aj uprostred životnej búrky. To býva ťažké. Ak tvoja búrka prehrmela, si pripravený vrátiť sa späť a pokračovať tam, kde si skončil?
ned, jan 17, 2016
Trvanie: 41 min 2 sek
Ešte nie je čas zaoberať sa Bohom, Jeho vôľou, ani cirkvou.. ..lebo máme problémy, cena je privysoká, sme leniví, nie sme odhodlaní a sme príliš zaneprázdnení. Alebo je to predsa len inak?
ned, jan 10, 2016
Pasáž: Haggai 1:1-2
Trvanie: 44 min 13 sek
Kráľ Cyrus vydal v roku 539 p.n.l. famózny dekrét, ktorý je považovaný za prvú chartu ľudských práv na svete. Židia rozptýlení po svete sa na jej základe mohli vrátiť domov a opraviť svoj chrám. Počiatočné nadšenie však ochablo...
ned, jan 03, 2016
Trvanie: 44 min 35 sek
Niektorí sa príliš zaoberajú vlastnou minulosťou, iní naopak budúcnosťou a minulosť ignorujú. Apoštol Pavol ponúka vzácnu rovnováhu, ktorá smeruje k prehĺbeniu duchovného života ukotveného v povolaní od Boha. Je to ako beh, kde zbytočnosti treba odhodiť. Pozrime sa na 10 obľúbených názorov dnešných ľudí, ktoré sú pre duchovný život zbytočné...
ned, dec 27, 2015
Trvanie: 38 min 54 sek
Prečo sa Boh stal človekom ako dieťa? Bolo to nevyhnutné? Nemohol prísť ako dospelý ...? - skutočnosť, že "Slovo sa stalo telom" v podobe dieťaťa so sebou prináša viac, než si na prvý pohľad dokážeme uvedomiť... a posolstvo z toho vyplývajúce je praktickejšie, ako pripúšťame... pretože proces je súčasťou spôsobu, ktorým koná Boh. Zároveň však nejde o evolúciu...
pia, dec 25, 2015
Trvanie: 37 min 41 sek
Boh v človekovi v Ježišovi Kristovi daroval všetko pre plnohodnotný život. Plnosť tohoto daru môže človek objaviť iba v živote, ktorý je oddaný Kristovi. To je zároveň dôvodom, prečo tak málo ľudí Boží dar v živote objaví a príjme.