ned, apr 03, 2016
Trvanie: 27 min 19 sek
Pred podpisom si dobre prečítaj zmluvné podmienky, aby si vedel, do čoho ideš.
ned, mar 27, 2016
Trvanie: 43 min 57 sek
Boh prikázal na Hórebe spraviť 7 ramenný svietnik zo zlata. Izrael ho používal na púšti v Stánku zmluvy a neskôr v chráme... Zachariášove videnie nie je len o obnove chrámového svetla, ale aj proroctvo o cirkvi, ktorá má svietiť v tme...
ned, mar 20, 2016
Trvanie: 29 min 7 sek
Sme hriešni a porušení v sebe viac než by sme kedy verili, no zároveň sme viac milovaní a prijatí v Ježišovi Kristovi, než by sme kedy dúfali. - T. Keller
ned, mar 13, 2016
Trvanie: 47 min 28 sek
Prorok prináša slová nádeje. Podmienky prijatia - pokánie ľudu, Predmet nádeje - Boh uprostred svojho ľudu, Motivácia k nádeji - má ju len ten, kto túži po Bohu.
ned, mar 06, 2016
Trvanie: 26 min 28 sek
Výsledky volieb, imigračné zmeny, ekonomická neistota, rušenie akreditácie na školách, radikáli s hrozbou vojny... Toľko vecí, ktoré vpadnú do našeho života a chcú vyrušiť náš pokoj, máme im to dovoliť?
ned, feb 28, 2016
Trvanie: 53 min 21 sek
Haggeus a Zachariáš boli z jednej doby. Každý bol iný, ale tvorili dobrý tím, ktorému Boh niečo hovorí. Nestačí v živote riešiť len praktické stránky (Hageus), ale tiež aj perspektívu (Zachariáš). Biblická spiritualita drží obidve v rovnováhe...
ned, feb 21, 2016
Trvanie: 29 min 12 sek
Život nie je sériou izolovaných udalostí. Všetko navzájom súvisí, všetko je súčasťou príbehu. Podobne je to aj s cirkvou. Aky príbeh je za cirkvou? Čoho sme súčasťou?
ned, feb 14, 2016
Trvanie: 39 min 33 sek
Dnešným problémom človeka je otázka jeho integrity. Jednota myšlienok a činov je náročná výzva, s ktorou prišiel Hageus počas stavby chrámu. Nestačí len robiť správne veci, ale ide aj o to, s akým postojom... Ak je však "základ chrámu" položený, Božie požehnanie je isté!