ned, máj 29, 2016
Trvanie: 28 min 4 sek
Malé deti nemajú problém vidieť Boha vo všetkom a dospelí ľudia ho majú problém vidieť aspoň v niečom. Ako si na tom ty? Čo dokáže Boh v ktorého veríš?
ned, máj 22, 2016
Trvanie: 51 min 13 sek
Dnešný text je o tom, ako to vyzerá, keď idú veci "dole vodou". Aké sú príčiny toho. Aký býva priebeh... a aký výsledok. V centre tejto témy sú (ne)správni vodcovia a fakt, že ľudia milujú vodcov, ktorí to kočírujú zle-nedobre...
ned, máj 15, 2016
Trvanie: 42 min 35 sek
K úspešnému životu patria tri dimenzie: a) ekonomická (životné podmienky), b) sociálna (rodina, priatelia), c) perspektíva budúcnosti (nádej). Zachariáš adresuje v tejto kapitole všetky tri. Máme sa čo učiť...
ned, máj 08, 2016
Trvanie: 1 hod 2 min 12 sek
Názov pre prvých 5 kníh Biblie je "Tóra" čo v preklade znamená: "učenie". Väčšinou sú známe podľa gréckych mien, ktoré dostali v preklade Septuaginty, ale ich pôvodné mená nám odhalujú väčšiu hĺbku, predovšetkým nám ukazujú PROCES, ktorý Boh chce aby sme zažili, aby sme dokázali žiť život bližšie k jeho zámerom: princípy, identita, volanie, púšť a slová. Cez túto kázeň môžeme objaviť 5 veľkých vyučovaní, ktoré sú základom pre výnimočný život - život Ježiša
ned, máj 01, 2016
Trvanie: 32 min 9 sek
ned, apr 24, 2016
Trvanie: 39 min 36 sek
Odporcovia kresťanstva sa mýlia v tom, že ide o "únik z reality" a o "vymyslený príbeh evanjelia". Zachariáš odkrýva úplne iné súvislosti. Človek, ktorého srdce je ako hrot diamantu zatvrdené voči Bohu, spôsobí rozklad v spoločnosti: ekonomický, sociálny, politický aj duchovný...
ned, apr 17, 2016
Trvanie: 32 min 42 sek
"Keď sa pre nás Božie prikázania stanú príťažou. Keď sme zaujatí sami sebou a čosi dôležité nám uniká. Keď sa stratí čosi pôvodné a zostane len prázdna forma. Vtedy si prečítajme Zachariáša."
ned, apr 10, 2016
Trvanie: 28 min 2 sek
Obraz, ktorý dostal Zachariáš v zjavení, má okrem iného čo povedať aj dnešnej cirkvi. Aký je dôvod jej existencie a úloha, ktorú má plniť?