ned, okt 09, 2016
Trvanie: 47 min 7 sek
Slovo "modla" vypadlo z nášho slovníku, ale jeho obsah ostal. Aké má podoby? Ako sa jej zbaviť? Prečo ju potrebujeme dať preč...? Ide totiž o naše duchovné zdravie. Potrebujeme žiť v súlade s Božím plánom. A v tom je nám modla vážnou prekážkou.
ned, okt 02, 2016
Pasáž: Exodus 20:2-5
Trvanie: 31 min 10 sek
Naše srdce dokáže skutočne úprimne milovať, dôverovať a poslúchať. Napriek tomu zažíva prázdnotu, sklamanie a zmätok. Prečo?
ned, sep 25, 2016
Trvanie: 31 min 53 sek
Čo si myslí o cirkvi bežný človek a ako ju popisuje Biblia?
ned, sep 18, 2016
Pasáž: Mark 8:27-38
Trvanie: 36 min 24 sek
Kríž je podstatou života kresťana. Niesť ho znamená potláčať preferencie vlastnej duše ak sú v rozpore s Božími. Ak sa naučíš uprednostňovať svoje vlastné preferencie, prestaneš Bohu veriť. Výsledkom je hanba za Ježiša a Jeho slová.
ned, sep 11, 2016
Trvanie: 27 min 45 sek
Pred nami je nový šk.rok, ktorý ubehne ako voda. Je kľúčové rozoznať, do čoho má význam investovať náš čas a energiu.
ned, sep 04, 2016
Trvanie: 35 min 14 sek
ned, aug 28, 2016
Trvanie: 41 min 3 sek
ned, aug 21, 2016
Trvanie: 50 min 32 sek
Žiť pre Krista nie je strata ale zisk. Ziskom je iba pre ľudí, ktorí hovoria "áno" Bohu a "nie" hriechu.