Tibor Máhrik

Tibor Máhrik

Úloha: kazateľ
Najnovšie kázne
ned, máj 28, 2017
Trvanie: 34 min 21 sek
Čo je "pokušenie"? Odkiaľ sa berie? ... Nikto sa pokušeniu nevyhne, každý človek pozná jeho moc a silu. Ani Ježiš sa nevyhol, keď bol na zemi...
ned, apr 09, 2017
Trvanie: 27 min 40 sek
Tibor Máhrik 9.4.2017
ned, mar 26, 2017
Trvanie: 28 min 34 sek
Kto sa z Boha narodil, stáva sa študentom, kde Učiteľom je Kristus. Čo nás učí? Ako dlho? Na čo? Ku čomu? Na tieto otázky budeme spolu hľadať odpoved v Písme.
ned, feb 26, 2017
Trvanie: 21 min 58 sek
Príbeh márnotratného syna je notoricky známy. Predstavuje slobodu, ktorá sa stala neresťou. Arogancia slobody paralyzuje svet Otca. Príbeh jeho brata nie je o nič lepší. Je obrazom arogancie disciplíny, falošnej hypersvätosti, ktorá uráža Otca. Neradi pripúšťame, že oscilujeme medzi týmito dvomi mantinelmi...
ned, dec 04, 2016
Trvanie: 37 min 35 sek
Na každom kroku prežívame pravdivosť toho, že žijeme uprostred silnej polarity: na jednej strane naše predstavy, ako by svet mal fungovať... a na druhej strane realita ako naozaj veci (ne)fungujú... Boh chce zmenu. A k tomu potrebuje teba...
ned, nov 27, 2016
Trvanie: 28 min 19 sek
Spoločenský kontext sa neustále mení, ale úloha misie ostáva na pleciach cirkvi bezo zmeny. Byť misionárom je Boží imperatív pre každého z nás. Ako Otec poslal Syna, tak Syn posiela nás... Čo to znamená? Čo je cieľom tejto misie? Aké chyby robíme? Akými možnosťami disponujeme? ...
ned, nov 13, 2016
Trvanie: 49 min 51 sek
Nedávne voľby prezidenta v USA ukázali na hlbokú polarizáciu spoločnosti, ale aj neochotu "demokratov" rešpektovať výsledky demokratických volieb. Politická moc nie je však jediná rovina existencie, kde sa démon moci prejavuje... Ako ho odhaliť? Aká cesta vedie k skutočnej slobode?... to je téma dnešnej kázne.
ned, okt 23, 2016
Trvanie: 42 min 14 sek
Pavlovo tvrdenie: Koreňom všetkého zla je milovanie peňazí - je veľmi závažné. Akú podobu má démon bohatstva dnes? Modla peňazí nezotročuje len bohatých... Chamtivosť a lakomstvo dokážeme ľahko ospravedlniť, a pritom majú ničivú moc Pompejí...