Najnovšie kázne
ned, nov 29, 2015
Trvanie: 39 min 11 sek
Apoštol Pavol píše nie celkom zdravému zboru dôležitú správu v Novej Zmluve. Celá 2. kniha Korintským je o obrane jeho pravosti ako apoštola Ježiša Krista, pretože zbor v Korinte si nemyslel, že má ten správny "imidž". Jeho obrana je založená na uznaní vlastných slabostí - Evanjelium je vždy "naopak kultúre”.