Najnovšie kázne
ned, okt 11, 2015
Trvanie: 41 min 44 sek
Reverend Peter Munguti je riaditeľom národnej organizácie Wycliffe v Keni. V úvode kázne hovorí o situácii v jeho rodnej krajine a o tom, aké je dôležité, aby rôzne národy mali Božie slovo v svojom rodnom jazyku, čo si zobrala za úlohu práve organizácia Wycliffe. Na pasáži Písma v II. Kroník znovu dosvedčuje, ako nález Božieho zákona v chráme zmenil život izraelského národa. Pozn.: Samotná kázeň začína zhruba v 21 minute (45 sekunda).