Najnovšie kázne
ned, apr 20, 2014
Trvanie: 35 min 4 sek
Ako Boh konal s človekom v dobe pred Kristom? Ako s ním "pestoval" vzťah? Kto mal niesť Jeho svetlo národom? Bol to Izrael, no ten toto privilégium nezvládol, aj kvôli tomu prišiel Mesiáš - Ježiš Kristus, ktorý dáva úplne nový obraz vzťahu medzi človekom a Bohom. Mám ja dnes vzťah s Kristom? Som Mu vďačný za to, čo pre mňa vykonal na kríži? Hovorím o Jeho bezpodmienečnej láske ľuďom ďalej? Zvestujem tie skvelé správy, ktoré priniesol na túto zem?