Manželstvo

Manželstvo

okt 2014 - nov 2014

Kážu: T. Máhrik, M. Cabadaj, J. Máhrik

Sermons in this series
ned, nov 30, 2014
Pasáž: John 1:10-13
Trvanie: 32 min 47 sek
Manželstvo je o umení byť spolu v dobrom aj v zlom. Tak aj Kristus so svojou nevestou (cirkvou). Náš vzťah s Bohom však nie je z rozhodnutia človeka, ale je to dar Boží. Viera v Ježiša Krista dáva človeku zvláštne právo a moc...
ned, nov 23, 2014
Trvanie: 45 min 59 sek
Počet slobodných ľudí je väčší ako počet ľudí, ktorí sa rozhodli pre manželstvo. Prečo sa ľudia rozhodujú ostávať slobodní, ako sa k slobode stavia kultúra a čo o nej hovorí Biblia?
ned, nov 16, 2014
Trvanie: 54 min 44 sek
Kristove dielo lásky k svojej neveste (Cirkvi) nás vedie k trom rozmerom milovania v partnerskom vzťahu: pravda, láska, milosť. Ak pravda "odkrýva" našu osobnosť, láska "prikrýva" nedokonalosti a milosť "premosťuje" tie dva brehy. Po takom moste nám treba ísť, ak chceme zvládnuť umenie milovať...
ned, nov 09, 2014
Ospravedlňujeme sa, ale pre technickú poruchu sa nám nepodarilo zhotoviť záznam z tejto kázne. Preto prikladáme videozáznam z tej istej kázne, ktorú Ján kázal v CB Maják, Vsetín 2.11.2014.

Anotácia: Mnohí majú za to, že Biblia sa pozerá na sex ako na nutné zlo, niečo, čo je určené len na plodenie detí. To však nie je pravda. Ako Biblický Boh vníma sex naozaj?
ned, nov 02, 2014
Trvanie: 52 min 7 sek
Muž je naozaj iný, než žena. Aj preto máme v manželstve všetci problém (nielen radosť). Je inakosť druhého problém? Biblia učí, že aj áno, aj nie... Centralita zvládnutia manželského súžitia je určujúca pre vývoj civilizácie. Potrebujeme sa všetci učiť: muži - byť láskavými vodcami; ženy - ochotne sa podriaďovať manželom... Nemoderné? Ale existenčne potrebné!
ned, okt 26, 2014
Trvanie: 29 min 22 sek
Dnes panuje všeobecný názor, že manželstvo zabíja lásku vo vzťahu. Tento názor je založený na dvoch predpokladoch: (1) Romantická láska je nutná k naplnenému životu, ale skoro nikdy nevydrží. (2) Manželstvo stojí alebo padá na zamilovanosti. Ako je to - treba k láske "kus papiera"?
ned, okt 19, 2014
Trvanie: 44 min 33 sek
Ak chceme rozumieť zmyslu a významu manželstva, musíme sa vrátiť k príbehu o stvorení. Záznam "nie je dobré byť človeku samému" nehovorí o tom, že Boh zlyhal a spravil veci zle, ani o tom, že Eva je naplnením samoty Adama... Táto veta nám odkrýva najhlbšie základy podstaty človeka a preto aj manželstva...
ned, okt 12, 2014
Trvanie: 36 min 56 sek