List Hebrejom

List Hebrejom

sep 2013 - feb 2014

Kážu: M. Cabadaj, P. Hrubo, S. Kollár, J. Kramár, J. Máhrik, T. Máhrik

Sermons in this series
ned, feb 09, 2014
Trvanie: 36 min 43 sek
Kristovo dielo na kríži otvorilo pre židovských poslucháčov zásadne iný svet "pravdy a milosti" na svojej ceste k dokonalosti... Dnešný človek netuší, že pravda bez milosti prináša zúfalstvo a milosť bez pravdy dezorientáciu... V poslednom dieli seriálu budeme premýšľať nad tým, ako "upevniť svoje srdce milosťou" (Žd 13,9).
ned, feb 02, 2014
Trvanie: 31 min 32 sek
Na záver listu Hebrejom autor hovorí o Bohu ako nositeľovi a tvorcovi pokoja. Čo to znamená? Skutočne Bohu záleží na tom, aby na zemi vládol pokoj a mier? Alebo...?
ned, jan 26, 2014
Trvanie: 56 min 15 sek
Život a dielo Ježiša Krista nie je len predmetom teologických úvah, ale má priamy dopad na našu etiku, všedný život. V kázni sa zameriame na: - sociálny (spoločenský) život - privátny (súkromný) život - náboženský (cirkevný) život
ned, jan 19, 2014
Trvanie: 38 min 10 sek
Boh hovorí, človek počúva, verí, poslúchne, je Bohu vďačný, slúži mu s vďakou, úctou a bázňou.
ned, jan 12, 2014
Trvanie: 31 min 34 sek
Kým neprídeme do cieľa, tak stále bežíme. Posväcovanie ako priama podmienka aplikácie predošlých 11 kapitol.
ned, jan 05, 2014
Trvanie: 40 min 34 sek
Život kresťana je Bibliou prirovnávaný k Behu. Prečo bežať a ako vytrvať?
ned, dec 29, 2013
Trvanie: 56 min 18 sek
Keď sa povie "viera", ľudia si predstavia rôzne veci. Nejde o príslušnosť k cirkvi, ani o názor alebo intelektuálny súhlas s nejakými doktrínami. Ide o vzťah s neviditeľným Bohom, ktorý sa stal viditeľným človekom. Zahŕňa všetky stránky ľudského života, ktoré orientuje smerom vpred a to dokonca za hranicu smrti... do sveta, ktorý sa nevidí, a predsa existuje...
str, dec 25, 2013
Trvanie: 51 min 15 sek
Kristovo narodenie nie je romantický fragment na plátne veľkého obrazu pokoja, ale jediný svetlý kameň v mozaike kráľovstva tmy, smrti a utrpenia. Človek má len 2 možnosti - vziať kameň svetla, alebo ostať v zajatí tmy.