Čo znamená poznať Ježiša [1. Jánov list]

Čo znamená poznať Ježiša [1. Jánov list]

máj 2013

Tri kázne na prvý list Jána. Káže: Ján Máhrik

Sermons in this series
uto, máj 21, 2013
Pasáž: 1 John 4:1-6
Trvanie: 41 min 43 sek
Ako rozoznať duchovný blud od pravdy? Niekedy len veľmi ťažko. No dá sa to, ak naozaj poznáme Krista. Skutočné poznanie Ježiša je však viac, než len rozumové pochopenie nejakej historickej osoby. Ak Ho chceme skutočne poznať, musíme sa ponoriť oveľa hlbšie a postaviť na pevný základ. (3. kázeň z 3 v sérii)
ned, máj 05, 2013
Pasáž: 1 John 1:1-10
Trvanie: 41 min 3 sek
Čo znamená "kráčať vo svetle"? Ako môžem žiť v spoločenstve s Bohom? Tri základné omyly, ktoré nám v tom bránia. (1. kázeň z 3 v sérii)