10. Božích prikázaní

10. Božích prikázaní

jún 2013 - máj 2014

Káže: Kris Lungaard

Sermons in this series
ned, máj 18, 2014
Pasáž: Exodus 20:14
Trvanie: 37 min 40 sek
Boh stvoril manželstvo, aby povedal svetu o svojej láske k Jeho ľudu. Cudzoložstvo je klamstvom o Bohu.
str, máj 14, 2014
Pasáž: Exodus 20:13
Trvanie: 53 min 8 sek
Pretože sme stvorení na Boží obraz, útok na inú ľudskú bytosť je útokom na Boha... a milovanie druhých je milovaním Boha samého.
str, feb 05, 2014
Trvanie: 53 min 2 sek
str, dec 11, 2013
Trvanie: 46 min 23 sek
str, nov 27, 2013
Pasáž: Exodus 20:1-3
Trvanie: 52 min 12 sek
ned, okt 27, 2013
Pasáž: Exodus 20:1-3
Trvanie: 37 min 23 sek
Pretože Boh je náš verný manžel, povoláva nás k úplne exkluzívnemu vzťahu lásky a vernosti.
ned, sep 08, 2013
Pasáž: Exodus 20:1-2
Trvanie: 33 min 40 sek
Boží zákon nás učí ako Ho milovať - ako Mu ďakovať za našu záchranu.
ned, jún 30, 2013
Pasáž: Exodus 20:1-2
Trvanie: 27 min 36 sek