ned, apr 23, 2017

Začiatok novej doby

Alternative content

Vzkriesenie nie je len udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi ale začiatkom novej doby, v ktorej Ježiš vladne svojou premieňajúcou láskou. Ako sa ale toto vzkriesenie prejavuje v našich životoch? Aká moc má Jeho premieňajúca láska voči tým, čo nás prenasledujú?
Séria:Peter
Trvanie:30 min 38 sek