ned, máj 28, 2017

Pokušenie - zodpovednosť slobody

Alternative content

Čo je "pokušenie"? Odkiaľ sa berie? ... Nikto sa pokušeniu nevyhne, každý človek pozná jeho moc a silu. Ani Ježiš sa nevyhol, keď bol na zemi...
Trvanie:34 min 21 sek