pia, dec 25, 2015

Nevýslovný dar

Alternative content

Boh v človekovi v Ježišovi Kristovi daroval všetko pre plnohodnotný život. Plnosť tohoto daru môže človek objaviť iba v živote, ktorý je oddaný Kristovi. To je zároveň dôvodom, prečo tak málo ľudí Boží dar v živote objaví a príjme.
Trvanie:37 min 41 sek