ned, mar 13, 2016

Navrátim sa k vám

Alternative content

Prorok prináša slová nádeje. Podmienky prijatia - pokánie ľudu, Predmet nádeje - Boh uprostred svojho ľudu, Motivácia k nádeji - má ju len ten, kto túži po Bohu.
Trvanie:47 min 28 sek