25. marca 2018

Ambícia pre cirkev

Ambícia pre cirkev

„Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj svojim služobníkom, aby hlásali tvoje slovo s úplnou odvahou.“ – Sk 4:29

Aké ambície by cirkev mala mať? (Kázeň pri píležitosti pracovného stretnutia členov CB Žilina.)

Text: Habakuk 2:14, Mk 16:15, Ef 3:10, Ef 4:12, Sk 4:29