THE LATEST SERMONS

Kraľovia Edenu

22. septembra 2019

Menej je viac ako nič

15. septembra 2019
Boh má od človeka určité očakávania a podobne človek ich má sám od seba. Aj v priestore pod latkou týchto očakávaní je množstvo priestoru na prejavenie viery, ktorú Boh akceptuje.…

Marián Cabadaj – 08.09.2019

8. septembra 2019

Our leadership

Marián Cabadaj (1988)

Leading pastor

Marián Cabadaj (1988)

Marián loves to teach, goes after progressive church growth and searches for inovative approaches to the works of gospel.

Tibor Máhrik (1961)

Pastorate ministry

Tibor Máhrik (1961)

Tibor focuses on problematics of family (communication, crisis management, development of children) and development of personality (critical thinking, creativity and adaptability).

Ján Máhrik (1985)

Church planting ministry

Ján Máhrik (1985)

Ján is responsible for planting new gospel community Za kostolom.

SUNDAY MEETING

WE WOULD LOVE TO HAVE YOU WITH US NEXT SUNDAY

SUNDAY 9:30 | ZUŠ L. Árvaya in Žilina